Balkan Criminology

Partners

A Max Planck Partner Group

Kontakt

Ured:
Max Planck partnerska grupa za "Balkan kriminologiju"
Pravni fakultet - Sveučilište u Zagreb
Trg Nikole Šubića Zrinskog 17
10000 Zagreb, Hrvatska

Radno vrijeme:
Radnim danom od 9:00 - 12:00 i po dogovoru.

Poštanska adresa:
Max Planck partnerska grupa za "Balkan kriminologiju"
Pravni fakultet - Sveučilište u Zagreb
Trg maršala Tita 14
10000 Zagreb, Hrvatska

Tel.: +385 1 6449 470
E-mail:

Za individualni kontakt MPPG istrazivača posjetite našu Grupa & Projekti stranicu.