Balkan Criminology

Partners

A Max Planck Partner Group

Reana Bezić

Naziv doktorske disertacije: Maloljetnička delinkvencija na Balkanu: Regionalna komparativna analiza temeljena na rezultatima ISRD3 studije

Mentori: Prof. Dr. Dr. h.c. Hans-Jörg Albrecht, Izv. prof. dr. sc. Anna-Maria Getoš Kalac

Znanstveni interesi

Balkan Criminology, maloljetnička delinkvencija, studije viktimizacije, međunarodne usporedbe, Self-Reports, kvantitativna kriminologija

Stipendije

 • ESC stipendija (14. godišnja konferencija Europskog društva za kriminologiju (ESC) u Pragu, 2014)
 • Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa za sudjelovanje na tečaju ("Crime Prevention through Criminal Law & Security Studies “ u Dubrovniku, 2013)
 • Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa za sudjelovanje na tečaju ("Victimology, Victim Assistance and Criminal Justice“ u Dubrovniku, 2012)

Članstva

 • European Society of Criminology (member)

Publikacije

Bezić, Reana (2014), “Juvenile Delinquency in the Balkans: A Regional Comparative Analysis of the ISRD3-Study Findings”, u Getoš, Anna-Maria et al. (ur.); Balkan Criminology Series Volume 1: Mapping the Criminological Landscape of the Balkans; Duncker & Humblot, Berlin (u pripremi)

Bezić, Reana; Ressler, Karlo Prikaz 13. konferencije Europskog udruženja za kriminologiju s posebnim osvrtom na „Balkan Criminology“

Bezić, Reana; Antolčić, Tea; Brborović, Tamara; Šimić, Tea: XXV. Redovito savjetovanje Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu pod nazivom "Novo hrvatsko kazneno pravo i pravosuđe pred vratima europske unije - novi izazovi i stari problemi u kontekstu dovršenih pregovora i (još uvijek) nedovršene reforme", Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske. IV (2013), 1; 189-197

Bezić, Reana; IV. Međunarodni proljetni tečaj „Pravo i politika transnacionalne pravde: prošlost, sadašnjost i budućnost međunarodnog kaznenog prava”, Pravna misao (Sarajevo), broj 5 – 6 / 2012, str. 100 – 105

Antolčić, Tea; Bezić, Reana: XXIV. Redovno savjetovanje Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu pod nazivom "Zatvorena i još uvijek otvorena poglavlja reforme hrvatskog kaznenog zakonodavstva", Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu (Zagreb), vol. 19, broj 1/2012, str. 371-376.

Prezentacije

 • 11.09.2014

  ISRD3 Croatia
  Predavanje na Eurocrim 2014, četrnaestoj godišnjoj konferenciji Europskog društva za kriminologiju (ESC), u okviru panela "First ISRD-3 Results from Selected European Countries"

  Mjesto: Filozofski fakultet, Karlovo sveučilište u Pragu, Češka Republika

 • 11.09.2014

  Juvenile Delinquency in the Balkans: A Regional Comparative Analysis of the ISRD3-Study Findings
  Predavanje na Eurocrim 2014, četrnaestoj godišnjoj konferenciji Europskog društva za kriminologiju (ESC), u okviru panela ESC radne skupine za „Balkan Criminology“

  Mjesto: Pravni fakultet, Karlovo sveučilište u Pragu, Češka Republika

 • 01.09.2014

  Juvenile Delinquency in the Balkans: A Regional Comparative Analysis of the ISRD3-Study Findings
  Prezentacija na jednotjednom „Balkan Criminology“ intenzivnom međunarodnom tečaju: „Crime and Criminology in the Balkans“

  Mjesto: Inter-University Centre, Dubrovnik, Croatia

 • 30.08.2014

  Child and Juvenile Delinquency in Croatia
  Predavanje na Godišnjoj konferenciji Max Planck partnerske grupe za “Balkan Criminology”

  Mjesto: Pravni fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska

 • 28.06.2014

  Croatia in the Context of the ISRD3 surveys in the Balkans
  Prezentacija na "50. Kolloquiums der Südwestdeutschen und Schweizerischen Kriminologischen Institute"

  Mjesto: Caritas Tagungszentrum, Freiburg i. Br., Germany

 • 27.05.2014

  Conceptual Considerations on the Added Value of Regional Comparative Quantitative Surveys (ISRD3)
  Prezentacija na "5. Kriminologischer Sommerkurs"

  Mjesto: Sveučilište u Pečuhu, Pravni fakultet, Pečuh, Mađarska

 • 15.05.2014

  Restorative Justice at post-sentencing level: supporting and protecting victims
  Prezentacija na “XXXth Victimology, Victim Assistance and Criminal Justice” tečaju

  Mjesto: Inter-University Centre, Dubrovnik, Croatia

 • 27.03.2014

  ISRD3 Croatia: Fieldwork
  Prezentacija u sklopu ISRD3 sastanka

  Mjesto: Pravni fakultet, Sveučilište Tartu, Estonija

 • 29.08.2013

  Progress-Update & Future Activities of the Max Planck Partner Group for “Balkan Criminology"
  Pripremila izv.prof.dr.sc. Getoš Kalac, Voditelj MPPG-a
  Prezentacija u okviru panela: “New developments in Croatian criminal legislation – joint research programs of MPI and Zagreb Faculty of Law – current research projects of the Croatian research team”

  Mjesto: Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law, Freiburg i. Br., Germany

 • 29.08.2013

  International Self-Report Delinquency Project (ISRD3)
  Prezentacija u okviru panela: “New developments in Croatian criminal legislation – joint research programs of MPI and Zagreb Faculty of Law – current research projects of the Croatian research team”

  Mjesto: Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law, Freiburg i. Br., Njemačka

 • 05.04.2013

  International Self-Report Delinquency Project in Croatia (ISRD3 Croatia)
  Prezentacija u sklopu ISRD3 sastanka

  Mjesto: Prag, Češka Republika

 • 28.03.2013

  Representative of the Legal Person
  Prezentacija na petom međunarodnom proljetnom tečaju sprječavanje kriminala putem kaznenog prava & sigurnosne studije, pod naslovom: "When Corporation Kills - Multifaceted Perspectives on Faceless Crime”

  Mjesto: Inter-University Centre, Dubrovnik, Hrvatska

 • 10.05.2012

  Victimization in Croatian prisons
  Prezentacija na “XXVIIIth Victimology, Victim Assistance and Criminal Justice” tečaju

  Mjesto: Inter-University Centre, Dubrovnik, Hrvatska

 • 26.03.2012

  State cooperation with the ICC
  Prezentacija na četvrtom međunarodnom proljetnom tečaju sprječavanje kriminala putem kaznenog prava & sigurnosne studije, pod naslovom: “Law and Politics of Transnational Justice: The Past, Present and Future of International Criminal Justice”

  Mjesto: Inter-University Centre, Dubrovnik, Hrvatska

Curriculum Vitae

04/2014 - present Član Max Planck partnerske grupe za ‘Balkan Criminology’ zajedno osnovane od strane Max Planck instituta za strano i međunarodno pravo i Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
03/2013 - 04/2014 Administrativni suradnik Max Planck partnerske grupe za ‘Balkan Criminology’ zajedno osnovane od strane Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law i Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
09/2013 Eurocrim 2013, 13. godišnja konferencija ESC u Budimpešti, MPPG predstavnik
07/2013 – 09/2013 Istraživanje i obuka u administrativnim poslovima na Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law, Freiburg i. Br., Njemačka
05/2013 “MPI-OKRI Expert Workshop on Sexual Offender Treatment“, Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law, Freiburg i. Br., Njemačka
04/2013 ISRD3 sastanak u Pragu
03/2013 Organizacija i sudjelovanje na petom međunarodnom proljetnom tečaju sprječavanje kriminala putem kaznenog prava & sigurnosne studije, pod naslovom: “When Corporation Kills - Multifaceted Perspectives on Faceless Crime”
09/2012 - 09/2013 Demonstrator na Katedri za kazneno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
12/2012. Sudjelovanje na XXV. redovitom savjetovanju Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu pod nazivom "Zatvorena i još uvijek otvorena poglavlja reforme hrvatskog kaznenog zakonodavstva"
09/2012 – 12/2012 Državna geodetska uprava RH, vježbenik u pravnim poslovima
06/2012 Stažiranje u odvjetničkom uredu Mikuličić-Lončarić-Bahun-Topić
04/2012 – 05/2012 Sudjelovanje na “XXVIIIth Victimology, Victim Assistance and Criminal Justice” tečaju
03/2012 Sudjelovanje na četvrtom međunarodnom proljetnom tečaju sprječavanje kriminala putem kaznenog prava & sigurnosne studije, pod naslovom: “Law and Politics of Transnational Justice: The Past, Present and Future of International Criminal Justice”
12/2011. Sudjelovanje na XXIV. redovitom savjetovanju Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu pod nazivom " Novo hrvatsko kazneno pravo i pravosuđe pred vratima europske unije - novi izazovi i stari problemi u kontekstu dovršenih pregovora i (još uvijek) nedovršene reforme"
03/2009 Praksa na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu
04/2007 – 06/2007 Trcin vrijednosnice d.o.o., financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
09/2005 - i dalje Bezico d.o.o., vježbenik u pravnim poslovima