Balkan Criminology

Partners

A Max Planck Partner Group

Impresum

Identifikacija providera

Max Planck partnerska grupa za 'Balkan kriminologiju'
Doc.dr.sc. Anna-Maria Getoš Kalac, LL.M., Voditelj MPPG-a

Pravni Fakultet - Sveučilište u Zagrebu
Trg m. Tita 14; 10000 Zagreb; Hrvatska

E-mail:

Tehnički odgovoran (webmaster)

MPPG kontakt za 'Balkan kriminologija' internetsku stranicu: Reana Bezić

Autorsko pravo

Elektronički podaci, tekstovi, slike, grafike, layout i svi drugi sadržaji objavljeni na ovoj internetskoj stranici zaštićeni su autorskim pravom.

© Max Planck partnerska grupa za 'Balkan kriminologiju'. Sva prava pridržana.

Privacy policy