Balkan Criminology

Partners

A Max Planck Partner Group

Projekti

Projects at a Glance

All Research focuses

Title Head(s) of Project(s) Status

European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics

Izv.prof.dr.sc. Anna-Maria Getoš Kalac u tijeku

Balkan kriminologija - fokus na organizirani kriminal i ilegalna tržišta

Izv. prof. dr. sc. Anna-Maria Getoš Kalac odgođena (zbog rodiljnog dopusta)

Mapiranje kriminološkog krajolika Balkana

Izv.prof.dr.sc. Getoš Kalac završen

Nasilje u jugoistočnoj Europi: komparativna analiza Hrvatske i Bosne i Hercegovine

Izv.prof.dr.sc. Anna-Maria Getoš Kalac u tijeku

Nasilje u jugoistočnoj Europi

Dr. Anna-Maria Getoš Kalac u tijeku

Trgovina ljudima u jugoistočnoj Europi - Kvalitativna analiza

Karlo Ressler u tijeku

TRAFSTAT Hrvatska

Prof.dr.sc. Davor Derenčinović; Izv.prof.dr.sc. Getoš Kalac završen

Kriminološka i kaznenopravna analiza prostitucije u Hrvatskoj

Pero Mihaljević u tijeku

WISKOS Hrvatska

Prof. Dr. Dr. h.c. Hans-Jörg Albrecht u tijeku

Odgovornost političkih stranaka za kaznena djela

Aleksandar Maršavelski u tijeku

Kaznena odgovornost za teške ekonomske zločine počinjene u tranzicijskim razdobljima

Dr. Sunčana Roksandić Vidlička završen

Strah od kriminala i kažnjivosti među sveučilišnim studentima u Hrvatskoj

Izv. prof. dr. sc. Anna-Maria Getoš Kalac u tijeku

ISRD3 Hrvatska

Izv.prof.dr.sc. Getoš Kalac u tijeku

Maloljetnička delinkvencija na Balkanu: Regionalna komparativna analiza temeljena na nalazima ISRD3 studije

Reana Bezić u tijeku

UGPOL

Prof.dr.sc. Mladen Knežević u tijeku

Izvršavanje kazni za teške povrede međunarodnog humanitarnog prava počinjene u bivšoj Jugoslaviji

Filip Vojta u tijeku

Zatvorski sustav na Balkanu

Izv.prof.dr.sc. Anna-Maria Getoš Kalac finalised

Doživotna kazna zatvora diljem svijeta – i na Balkanu

Izv.prof.dr.sc. Anna-Maria Getoš Kalac u tijeku

Restorativna pravda Hrvatska

Izv.prof.dr.sc. Anna-Maria Getoš Kalac finalised

RF 1

Title Head(s) of Project(s) Status

European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics

Izv.prof.dr.sc. Anna-Maria Getoš Kalac u tijeku

Balkan kriminologija - fokus na organizirani kriminal i ilegalna tržišta

Izv. prof. dr. sc. Anna-Maria Getoš Kalac odgođena (zbog rodiljnog dopusta)

Mapiranje kriminološkog krajolika Balkana

Izv.prof.dr.sc. Getoš Kalac završen

Nasilje u jugoistočnoj Europi: komparativna analiza Hrvatske i Bosne i Hercegovine

Izv.prof.dr.sc. Anna-Maria Getoš Kalac u tijeku

Nasilje u jugoistočnoj Europi

Dr. Anna-Maria Getoš Kalac u tijeku

Trgovina ljudima u jugoistočnoj Europi - Kvalitativna analiza

Karlo Ressler u tijeku

TRAFSTAT Hrvatska

Prof.dr.sc. Davor Derenčinović; Izv.prof.dr.sc. Getoš Kalac završen

Kriminološka i kaznenopravna analiza prostitucije u Hrvatskoj

Pero Mihaljević u tijeku

WISKOS Hrvatska

Prof. Dr. Dr. h.c. Hans-Jörg Albrecht u tijeku

Odgovornost političkih stranaka za kaznena djela

Aleksandar Maršavelski u tijeku

Kaznena odgovornost za teške ekonomske zločine počinjene u tranzicijskim razdobljima

Dr. Sunčana Roksandić Vidlička završen

RF 2

Title Head(s) of Project(s) Status

Strah od kriminala i kažnjivosti među sveučilišnim studentima u Hrvatskoj

Izv. prof. dr. sc. Anna-Maria Getoš Kalac u tijeku

ISRD3 Hrvatska

Izv.prof.dr.sc. Getoš Kalac u tijeku

Maloljetnička delinkvencija na Balkanu: Regionalna komparativna analiza temeljena na nalazima ISRD3 studije

Reana Bezić u tijeku

UGPOL

Prof.dr.sc. Mladen Knežević u tijeku

RF 3

Title Head(s) of Project(s) Status

Izvršavanje kazni za teške povrede međunarodnog humanitarnog prava počinjene u bivšoj Jugoslaviji

Filip Vojta u tijeku

Zatvorski sustav na Balkanu

Izv.prof.dr.sc. Anna-Maria Getoš Kalac finalised

Doživotna kazna zatvora diljem svijeta – i na Balkanu

Izv.prof.dr.sc. Anna-Maria Getoš Kalac u tijeku

Restorativna pravda Hrvatska

Izv.prof.dr.sc. Anna-Maria Getoš Kalac finalised