Balkan Criminology

Partners

A Max Planck Partner Group

Nasilje u jugoistočnoj Europi: komparativna analiza Hrvatske i Bosne i Hercegovine

Nasilje u jugoistočnoj Europi: komparativna analiza Hrvatske i Bosne i Hercegovine

Glavni cilj istraživanja je pružiti pregled nasilnog kriminala u jugoistočnoj Europi te je ovo nastavak na prošlogodišnje istraživanje koje je provedeno u Hrvatskoj, a financirano od strane Sveučilišta u Zagrebu. Komparativnom analizom koja bi se provodila u suradnji s inozemnim partnerima iz Balkan Criminology Networka, mreže suradnika Max Planck partnerske grupe Pravnog fakulteta u Zagrebu. Vrlo jaka percepcija o jugoistočnoj Europi shvaća regiju kao područje koje u odnosu na ostatak kontinenta ima relativno više stope nasilja. Glavni cilj istraživanja stoga je znanstveno testirati takvo shvaćanje pružanjem pregleda nasilnog kriminala u jugoistočnoj Europi. Sadržajno istraživanje obuhvaća analizu kaznenih djela, kao i kriminološke fenomenologije (1) ubojstva, shvaćenog u ekstenzivnom smislu kao svakog lišavanja života s namjerom, uključujući teško ubojstvo, ubojstvo na mah, usmrćenje na zahtjev, čedomorstvo, kao i ostale kvalificirane i privilegirane oblike; (2) različitih oblika nanošenja teških fizičkih ozljeda; te (3) sudjelovanja u tučnjavi.

Analizira se pravni okvir, posebice pravila i praksa određivanja kaznenopravne sankcije, fenomenologija nasilja, stope i trendovi kriminala, kao i demografske karakteristike počinitelja i žrtava. Istraživanje koristi kvantitativne i kvalitativne istraživačke metode, što uključuje analizu relevantnih presuda i spisa te provođenje intervjua s relevantnim stručnjacima. Komparativna analiza provodi se u suradnji s inozemnim partnerima Balkan Criminology Networka, a njome će se prikupiti, prezentirati i interpretirati podaci o nasilju u pojedinim državama i regiji u cijelosti. U skladu s ciljevima istraživanja, plan rada obuhvaća tri faze – (1) pripremu i koordinaciju, (2) fazu prikupljanja podataka te (3) fazu analize podataka.

Očekivani doprinos istraživanja leži u boljem razumijevanju pravnog okvira nasilnih kaznenih djela, ali i kriminološkog fenomena nasilnih zločina u jugoistočnoj Europi. Vjerodostojni i pouzdani podaci, kao i njihova ispravna interpretacija ključni su za formiranje i provođenje djelotvornih kaznenopravnih i ostalih javnih politika. Zato ovo istraživanje ima konkretnu dodanu vrijednost ne samo za znanstvenu zajednicu, već i za društvo u cjelini.


The research has been financially supported by the University of Zagreb.

Voditelj projekta: Izv.prof.dr.sc. Anna-Maria Getoš Kalac

Sudionici projekta: Doc.dr.sc. Sunčana Roksandić Vidlička

Doc.dr.sc. Aleksandar Maršavelski

Reana Bezić, mag.iur.

Vanjski sudionici: Dr.sc. Michael Kilchling, Doc.dr.sc. Almir Maljević, Doc.dr.sc. Andra-Roxana Trandafir

MPPG kontakt za projekt: info@balkan-criminology.eu