Balkan Criminology

Partners

A Max Planck Partner Group

Istraživački fokusi

Balkan nema konvencionalni problem s kriminalom (‘Balkan kriminologija’ istraživački fokusi)

Obzirom da “Balkan nema konvencionalni problem s kriminalom” (cit. UNODC, 35) te da se “ne uklapa u profil regije s visokom razinom kriminala” (cit. UNODC, 23) smisleno je usmjeriti regionalne istraživačke napore na one fenomene kriminala koji su od iznimnog značaja za regiju, ili pak ugrožavaju njezinu sigurnost i stabilnost. ‘Balkan kriminologija’ nije opća kriminologija za ili na Balkanu, već specijalizirana kriminologija usredotočena upravo na one fenomene kriminala koji su relevantni za Balkan. Stoga su opća kriminološka pitanja (npr. opće stope kriminala i trendovi kretanja kriminala, zatvorske populacije, maloljetnička delinkvencija, konvencionalni kriminal itd.) prepuštena nacionalnim kriminologijama na izučavanje, dok se MPPG za ‘Balkan kriminologiju’ fokusira na tri glavna istraživačka područja:

  1. IF I - Nasilje, organizirani kriminal i ilegalna tržišta
  2. IF II - Osjećaji i poimanje (ne)sigurnosti i kriminala
  3. IF III - Međunarodno kažnjavanje

Uz istraživačka područja pokrivena pojedinačnim istraživačkim projektima, MPPG provodi i takozvane ad hoc projekte usmjerene na uključivanje MPPG-a u europske i međunarodne kriminološke studije. Ad hoc projekti MPPG-a trenutno uključuju:

Dugoročno, MPPG bi se također trebao uključiti u najznačajnija kriminološka kvantitativna istraživanja, kao što su Europsko statističko izvješće o kriminalu i kaznenom pravosuđu (European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics) te Međunarodno ispitivanje žrtava kriminala (International Crime Victims Survey).